Om A/B Lyrskov

A/B Lyrskovgade er en privat andelsboligforening som blev stiftet i 1998.
Der er 171 andelsboliger, 4 lejelejligheder og 3 erhvervslejemål.

Ved stiftelsen blev andelsforeningens formål bestemt at:
"Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr.nr. 1422 Udenbys Vester Kvarter, beliggende Lyrskovgade 8-38, 1758 København V/Vesterfælledvej 17-21, 1750 København V."

Ejendommen blev opført i 1947 af Københavns Kommune men blev i 1998 overtaget som andelsboligforening.

Som medlem af andelsboligforeningen ejer man ikke sin lejlighed, men ved indbetalingen af andelsindskuddet får brugsret til en bestemt del af ejendommen, nemlig andelslejligheden. Andelshaverne har tillige pligt til at vedligeholde boligen jf. foreningens vedtægter og de anvisninger, der gives herom af foreningen.

 

Ejendomsadministrationen varetages af Advokaternes Ejendomsadministration A/S.


DET ER IKKE MULIGT AT BLIVE OPSKREVET PÅ EKSTERN VENTELISTE