Sådan logger du ind

En stor fordel i forbindelse med koblingen mellem hjemmesiden (For Beboere) og BeboerWeb, er at det er det samme brugernavn og adgangskode til begge platforme.
Oplysninger om brugernavn samt adgangskode, vil fremgå af din boligafgiftsopkrævning.
Hvis du er tilmeldt Betalingsservice, fremgår oplysningerne på din betalingsoversigt fra PBS.

Adresse direkte til BeboerWeb siden er: http://unikweb.a-ea.dk/beboer/forside 

Hvad er BeboerWeb?

BeboerWeb er en platform hvor man som beboer, har adgang til relevante og aktuelle data omkring sin bolig - eksempelvis opkrævninger samt specifikation heraf, restancer, varmeregnskaber samt øvrige stamdata om boligen. Derudover kan man se/downloade årsregnskaber, overdragelsesaftale, generalforsamlingsreferater og meget mere.

Vigtigt:
Hvis foreningens vedtægter tillader elektronisk kommunikation - herunder indkaldelse til generalforsamling, vil administrator fremsende indkaldelser samt referater i forbindelse med ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Derudover vil administrator sende vigtige informationer, skrivelser og meget mere direkte til beboerens email og dokumentarkiv i BeboerWeb.
Det er derfor vigtigt at man på BeboerWeb oplyser din emailadresse!
Dokumentet bliver sendt ud til beboerens email og kan derefter findes i dokumentarkivet. Dette sparer foreningen store udgifter til porto og skåner miljøet.

En stor fordel i forbindelse med koblingen mellem beboersektionen (For Beboere) og BeboerWeb, er at det er det samme brugernavn og adgangskode til begge platforme.
Oplysninger om brugernavn samt adgangskode, vil fremgå af din boligafgiftsopkrævning.
Hvis du er tilmeldt Betalingsservice, vil oplysningerne fremgå på din betalingsoversigt.

Første gang man logger på BeboerWeb, skal man indtaste sine kontaktoplysninger, således at disse opdateres hos administrator.

Oplysninger opdateres automatisk i administrators boligsystem, hvorfor det er vigtig at man løbende opdatere sine kontaktoplysninger ved ændringer.

Hvad er beboersektionen (For Beboere)?

Som beboer, har man adgang til beboersektionen (For Beboere) her på hjemmesiden.
Her har beboerne adgang til dokumenter som f.eks. beboerinformationer og nyhedsbreve, diverse dokumenter
, vigtige oplysninger fra administrator eller bestyrelsen m.v.

Under "Nyheder" har man mulighed for at læse de seneste nyhedsbreve som primært bestyrelsen sender ud.
Det anbefales at man som beboer tilmelder sig nyhedsbrevet da det indeholder vigtig og nyttig information der vedrører alle i foreningen.

Har du spørgsmål til BeboerWeb eller beboersektionen, så kontakt din administrator.