DEN EKSTERNE VENTELISTE ER LUKKET

Er du beboer i foreningen? 

Som beboer har du adgang til beboersektionen ('For Beboere') her på hjemmesiden.

Her du kan læse de seneste nyheder,, beboerinformationer, samt hente dokumenter - så som vedtægter, husorden, referat af generalforsamling og meget mere.

Beboerne har mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet, således at man modtager vigtige informationer direkte pr.  email.

Vi opfordrer alle beboere til at tilmelde sig vores nyhedsbrev (klik 'For beboere' og herefter på 'Nyheder'). Bestyrelsen eller administrator vil udsende vigtige og relevante informationer til foreningens medlemmer

BeboerWeb
er en platform hvor man som beboer, har adgang til relevante og aktuelle data omkring sin bolig - eksempelvis opkrævninger samt specifikation heraf, restancer, varmeregnskaber samt øvrige stamdata om boligen. 

Derudover kan man se/downloade årsregnskaber, overdragelsesaftaler, generalforsamlingsreferater og meget mere.

Vigtigt:
Hvis foreningens vedtægter tillader elektronisk kommunikation - herunder indkaldelse til generalforsamling, vil administrator fremsende indkaldelser samt referater i forbindelse med ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Derudover vil administrator sende vigtige informationer, skrivelser og meget mere direkte til beboerens email og dokumentarkiv i BeboerWeb.

Det er derfor vigtigt at man på BeboerWeb oplyser sin emailadresse!

Dokumentet bliver sendt ud til beboerens email og kan derefter findes i dokumentarkivet. Dette sparer foreningen store udgifter til porto og skåner miljøet.
En stor fordel i forbindelse med koblingen mellem beboersektionen (For Beboere) og BeboerWeb, er at det er det samme brugernavn og adgangskode til begge platforme.

Oplysninger om brugernavn samt adgangskode, vil fremgå af din boligafgiftsopkrævning.

Hvis du er tilmeldt Betalingsservice, vil oplysningerne fremgå på din betalingsoversigt.


Første gang man logger på BeboerWeb, skal man indtaste sine kontaktoplysninger, således at disse opdateres hos administrator.  

Adresse direkte til BeboerWeb siden er: http://unikweb.a-ea.dk/beboer/forside 

Vil du læse mere om adgang til BeboerWeb og beboersektionen så klik her